TATAREK RT08 GTD Bufor Regulátor automatiky

Mikroprocesorový regulátor teploty pre rozvod vykurovania s akumulačnou nádržou na báze krbových kachlí s vodným výmenníkom tepla s reguláciou škrtiacej klapky prívodu vzduchu ... viac

Identifikátor produktu: 46011205
Cena dopravy: 6,00 €
Skladom 1 ks.
215,00
179,20 € bez DPH
Držiteľ certifikátu kvality
Bezpečná platba kartou
Viac ako 10 rokov skúseností v odbore

TATAREK RT08 GTD Bufor Regulátor automatiky

Mikroprocesorový regulátor teploty pre vykurovacie okruhy s akumulačnou nádržou na báze krbových kachlí s vodným výmenníkom tepla so škrtiacou klapkou na reguláciu prívodu vzduchu - mikroprocesorový regulátor teploty RT-08 G BUFOR LUX je regulátor na reguláciu vykurovacieho okruhu, v ktorom sú zdrojom tepla krbové kachle alebo krbová vložka s vodným výmenníkom tepla a ktorého prevádzka je riadená škrtiacou klapkou na reguláciu spaľovacieho procesu. Teplo sa odvádza do zásobníka (BUFOR), zásobníka teplej vody (TÚV) a rozvodov ústredného kúrenia (ÚK).

- Základnou funkciou tohto regulátora je udržiavanie teploty vo vodnom výmenníku krbových kachlí na nastavenej hodnote vhodným otváraním škrtiacej klapky, ktorá privádza vzduch do ohniska, v závislosti na teplote vo vodnom výmenníku.

Medzi základné funkcie tohto regulátora patrí tiež plne automatická obsluha dvoch obehových čerpadiel ÚK na základe individuálnych nastavení teploty pre každé z týchto čerpadiel a plniaceho čerpadla TÚV, ktorého funkcia je regulovaná pomocou merania teploty dvoma snímačmi umiestnenými v zásobníku TÚV alebo v akumulačnej nádrži.

- Činnosť škrtiacej klapky sa riadi porovnávaním teploty nastavenej používateľom so skutočnou teplotou vo vodnom výmenníku kachlí a v závislosti od rozdielu týchto teplôt sa klapka zatvára alebo otvára. Klapka sa otvára plynulo po 10 % (100 % - úplné otvorenie klapky). Každé uvedenie škrtiacej klapky do činnosti je signalizované rozsvietením príslušnej kontrolky na ovládacom paneli. Prerušenie dodávky elektrickej energie alebo vypnutie regulátora zo siete spôsobí nastavenie klapky do stavu úplného zatvorenia a tým aj uzatvorenie prístupu vzduchu do ohniska.

- Regulátor RT-08G BUFOR LUX je ďalší výrobok určený na prevádzku krbových kachlí s teplovodnou vložkou, ktorý ďalej rozširuje možnosti čo najefektívnejšieho využitia tepla získaného pri používaní týchto kachlí. Bola použitá funkcia "letný režim", ktorá umožňuje v letnom období prevádzkovať len čerpadlo na plnenie TÚV alebo zásobníka bez potreby prevádzkovať iné čerpadlá ÚK slúžiace na rozvod vykurovania. Ďalšia funkcia, ktorá bola použitá v tomto regulátora je zabudovanie funkcie programovateľného termostatu do tohto regulátora, čo umožňuje vykonať individuálne nastavenia teploty v štyroch časových úsekoch dňa.
V tomto regulátore bol použitý podsvietený displej LCD, ktorý uvádza úplné popisové dáta o aktuálnej prevádzke regulátora, ako aj o úžitkových funkciách, ktoré možno meniť.

- Súčasťou vybavenia regulátora je aj signalizácia poškodenia jedného zo snímačov teploty a signalizácia prehriatia vody v rozvode, ktorá okrem zvukovej a svetelnej signalizácie spôsobí nepretržitú prevádzku oboch obehových čerpadiel a úplné uzavretie škrtiacej klapky na bezpečné uhasenie vykurovacieho systému.


Základné technické parametre

Napájanie 230 V/50 Hz
Príkon bez zaťaženia5 W
Maximálny spínací výkon750 W
Počet výstupov na ovládanie čerpadla3×250 W/230 V/50 Hz
Počet výstupov pre beznapäťové riadenie 1
Počet výstupov pre ovládanie ovládača škrtiacej klapky (RT-08P)1 × 5 V/500 mA/DC
Počet snímačov teploty vody3 × KTY81 (0...+100 °C)
Presnosť merania teploty2 °C
Rozlíšenie merania teploty 0,5 °C
Počet časových pásiem4
Istič 6,3 A/250 V
Stupeň pokrytiaIP41

Základné funkcie regulátora
- Plynulé riadenie prevádzky škrtiacej klapky regulujúcej prívod vzduchu do ohniska, úplná optimalizácia a kontrola procesu horenia.
- Riadenie prevádzky plniaceho čerpadla zásobníka TÚV s prioritou TÚV alebo akumulačnej nádrže,
- Riadenie prevádzky dvoch obehových čerpadiel ústredného kúrenia,
- Funkcia vypnutia iného zdroja tepla v dobe, keď krbové kachle dodávajú teplo do rozvodu,
- Integrovaná funkcia programovateľného termostatu,
- Prevádzka regulátora v “letnom režime” prispôsobenom výlučne na zásobovanie zásobníka TÚV alebo akumulačnej nádrže,
- Automatické úplné uzavretie škrtiacej klapky po ukončení procesu horenia, ktoré chránia pred ochladením rozvodov a miestností,
- Signalizácia poškodenia snímačov a prehriatia rozvodov,
- Funkcia "Anti-Stop" chráni čerpadlá mimo vykurovacej sezóny,
- Funkcia chrániaca rozvody proti zamrznutiu,
- Signalizácia zablokovania klapky a v prípade

Parametre

Od tejto značky

Viac od TATAREK