TATAREK RT08 GTD Regulátor automatiky

Mikroprocesorový regulátor teploty pre vykurovacie systémy na báze krbových kachlí s vodným výmenníkom s reguláciou škrtiacej klapky prívodu vzduchu ... viac

Identifikátor produktu: 46011204
Cena dopravy: 6,00 €
Skladom 2 ks.
214,10
178,40 € bez DPH
Držiteľ certifikátu kvality
Bezpečná platba kartou
Viac ako 10 rokov skúseností v odbore

TATAREK RT08 GTD Regulátor automatiky

Mikroprocesorový regulátor teploty pre vykurovacie systémy na báze krbových kachlí s vodným výmenníkom s reguláciou prívodu vzduchu - mikroprocesorový regulátor teploty RT-08 G KOMINEK LUX je regulátor na riadenie vykurovacieho okruhu, v ktorom sú zdrojom tepla kachle na drevo s vodným výmenníkom a ktorého prevádzka je riadená škrtiacou klapkou na reguláciu spaľovacieho procesu - Základnou funkciou tohto regulátora je udržiavať teplotu vo vodnom výmenníku kachlí na nastavenej hodnote vhodným otváraním škrtiacej klapky, ktorá privádza vzduch do ohniska v závislosti od teploty vo vodnom výmenníku. Medzi základné funkcie tohto regulátora patrí aj plne automatická prevádzka dvoch obehových čerpadiel ÚK na základe individuálneho nastavenia teploty pre každé z týchto čerpadiel a plniaceho čerpadla TÚV, ktorého funkcia sa reguluje meraním teploty pomocou dvoch snímačov umiestnených v zásobníku TÚV alebo v akumulačnej nádrži. - Činnosť škrtiacej klapky sa riadi porovnávaním teploty nastavenej používateľom so skutočnou teplotou vo vodnom výmenníku kachlí a v závislosti od rozdielu týchto teplôt sa klapka zatvára alebo otvára. Klapka sa otvára plynulo po 10 % (100 % - úplné otvorenie klapky). Každé uvedenie škrtiacej klapky do činnosti je signalizované rozsvietením príslušnej kontrolky na ovládacom paneli. Prerušenie napájania alebo odpojenie regulátora od elektrickej siete spôsobí, že sa klapka nastaví do úplne zatvoreného stavu, čím sa uzavrie prístup vzduchu do vykurovacieho systému. - Regulátor RT-08G KOMINEK LUX je ďalší výrobok určený na prevádzku krbov s teplovodnou vložkou, ktorý ďalej rozširuje možnosti čo najefektívnejšieho využitia tepla získaného pri používaní týchto krbov. Bola v ňom použitá funkcia "letného" režimu, ktorá umožňuje obsluhovať v letnom období výhradne čerpadlo pre plnenie TÚV alebo akumulačnej nádrže, bez nutnosti práce ďalších čerpadiel ÚK obsluhujúcich vykurovacej rozvody. Ďalšia funkcia, ktorá bola použitá v tomto regulátora je zabudovanie funkcie programovateľného termostatu do tohto regulátora, čo umožňuje vykonať individuálne nastavenia teploty v štyroch časových úsekoch dňa. V tomto regulátore bol použitý podsvietený LCD displej, ktorý poskytuje úplné popisné údaje o aktuálnej prevádzke regulátora, ako aj o užitočných funkciách, ktoré možno meniť - Riadiace zariadenie obsahuje aj indikáciu poškodenia jedného zo snímačov teploty a indikáciu prehriatia vody v rozvodnom systéme, ktorá okrem zvukovej a svetelnej signalizácie spôsobí aktiváciu nepretržitej prevádzky oboch obehových čerpadiel a úplné uzavretie škrtiacej klapky na bezpečné zhasnutie vykurovacieho systému. Základné technické parametre Napájanie 230 V/50 Hz Výkon bez zaťaženia 5 W Maximálny spínací výkon 750 W Počet výstupov na ovládanie čerpadla 3×250 W/230 V/50 Hz Počet výstupov pre beznapäťové riadenie 1 Počet výstupov pre ovládanie pohonu škrtiacej klapky (RT-08P) 1 × 5 V/500 mA/DC Počet snímačov teploty vody 3 × KTY81 (0...+100 °C) Presnosť merania teploty 2 °C Rozlíšenie merania teploty 0,5 °C Počet časových pásiem 4 Istič 6,3 A/250 V Stupeň ochrany IP41 Základné funkcie ovládača - Plynulá kontrola činnosti škrtiacej klapky regulujúcej prívod vzduchu do ohniska, úplná optimalizácia a kontrola spaľovacieho procesu. - Ovládanie činnosti plniaceho čerpadla zásobníka TÚV s prioritou TÚV alebo zásobníka, - Riadenie prevádzky dvoch obehových čerpadiel ústredného kúrenia, - Funkcia na vypnutie iného zdroja tepla, keď kachle dodávajú teplo do rozvodu, - Integrovaná funkcia programovateľného termostatu, - Prevádzka regulátora v "letnom" režime prispôsobenom výlučne na zásobovanie zásobníka TÚV alebo akumulačnej nádrže, - Automatické úplné uzavretie škrtiacej klapky po skončení spaľovacieho procesu, ktoré chráni pred ochladením potrubia a miestností, - Signalizácia poškodenia snímača a prehriatia potrubia, - Funkcia "Anti-Stop" na ochranu čerpadiel mimo vykurovacej sezóny, - Funkcia proti zamrznutiu na ochranu potrubia pred zamrznutím, - Signalizácia zablokovania klapky a automatický návrat k predchádzajúcemu nastaveniu po odstránení poruchy, - Pamäť programátora riadiacej jednotky. Balenie obsahuje 1x riadiaca jednotka s rámom na stenu a krycím rámom 3x snímač teploty Škrtiacu klapku podľa požadovaného priemeru je potrebné objednať samostatne!!! Výhradný dovozca do SR:

Parametre