TATAREK RT09 PID DUO RETORTA Regulátor teploty kotla

Mikroprocesorový regulátor teploty pre kotly ústredného kúrenia s podávačom ... viac

Identifikátor produktu: 46020060
Cena dopravy: 6,00 €
Expedícia 5-15 pracovných dní
234,80
195,70 € bez DPH
Držiteľ certifikátu kvality
Bezpečná platba kartou
Viac ako 10 rokov skúseností v odbore

TATAREK RT09 PID DUO RETORTA Regulátor teploty kotla

Mikroprocesorový regulátor teploty pre kotly ústredného kúrenia s podávačom Regulátor RT-09 PID Tatarek je vysokokvalitný regulátor s algoritmom PID, LCD displejom a možnosťou pripojenia izbového panelu akéhokoľvek výrobcu. Je tiež vybavený výstupom pre firemný domáci panel SP1 s monitorovaním prevádzky kotla a časovými úsekmi pre reguláciu teploty vzduchu v miestnosti. PID znamená typ regulátora, ktorý zohľadňuje účinky chyby regulácie (pomerný člen - Proporcional), jeho história, tzn. integrálny člen (Integral) a početnosť jeho zmien - derivačný člen (Derivative). Preto sa na označenie používa anglická skratka PID. V prípade vykurovacích kotlov dosahujeme teoreticky najlepšie výsledky, ak proces horenia prebieha kontinuálne s voľbou zmesi palivo-vzduch, ktorá umožňuje úplné spaľovanie. Teda, riadiaca jednotka má poskytnúť možnosť plynulej regulácie výkonu a prispôsobiť výkon aktuálnym potrebám vykurovacieho systému. Na základe analýzy tendencie zmien teploty regulátor RT-09 PID upravuje svoje nastavenia a usiluje tak o dosiahnutie tzv. rovnovážneho bodu. Regulátor riadi inštaláciu ÚK alebo TUV s kotlom vybaveným šnekovým alebo piestovým podávačom paliva, v ktorom sa zmenou podávania paliva mení teplota kotla. Vylepšený algoritmus prevádzky PID umožňuje prevádzku s automatickou moduláciou výkonu kotla, čím sa vytvára požadované množstvo tepla, proces spaľovania je rovnomerný (nedochádza k náhlym zmenám teploty v ohnisku a komíne), účinnejší a zaručuje dlhšiu životnosť vykurovacieho zariadenia. - RT-09 PID riadi prevádzku ventilátora, obehového čerpadla ÚK a plniaceho čerpadla TÚV, - RT-09 PID je vybavený hodinami, ktoré umožňujú automatickú zmenu nastavení v rôznych časoch dňa, - RT-09 PID môže pracovať s akýmkoľvek izbovým termostatom alebo diaľkovým ovládaním Tatarek, - RT-09 PID si sám volí množstvo paliva, avšak výkon ventilátora sa musí manuálne zvoliť podľa kvality uhlia v okamihu podávania paliva a pri prevádzke bez podávania paliva. V prípade pripojenia izbového termostatu ľubovoľného typu vybaveného relé beznapäťovým výstupom je princíp prevádzky nasledovný: Po dosiahnutí nastavenej teploty vzduchu v miestnosti signál z termostatu zníži nastavenú teplotu kotla na hodnotu parametra 14, servisne 50 °C (teplota je programovateľná v rozsahu 25-85 °C s výhradou, že parameter musí byť vyšší ako teplota vypnutia regulátora), je takisto iniciovaná cyklická prevádzka čerpadla ÚK (programovateľný parameter č. 41), implicitne čerpadlo pracuje 30 sekúnd (nepretržitá doba prevádzky) s prestávkou 4 minúty (rozsah prestávky 1-30 minút). Riadiaca jednotka má 4 úrovne riadenia, čo podstatne uľahčuje prácu osobám, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou elektronických zariadení. Úroveň 0, t. j. nie sú k dispozícii žiadne parametre, Na úrovni 1 sú to vybrané, najčastejšie používané parametre, t. j.: (a) Čas zapnutia podávača v pracovnom cykle a prestávky, b) Teplota vypnutia čerpadla TÚV, c) Priorita TÚV, rozsah VYPNUTÉ/VYPNUTÉ/LETO, režim LETO je len prevádzka čerpadla na prívod TÚV. Úroveň 2, to sú parametre spojené s nastavením časových úsekov. Sú štyri časové úseky. Časový úsek 0 alebo tzv. nulový časový úsek je základným nastavením kotla. Úroveň 3, vyžaduje prístup k parametrom konfigurácie. Prístup na túto úroveň si vyžaduje dôkladné preštudovanie prevádzkových inštrukcií riadiacej jednotky. Umožňuje presné prispôsobenie činnosti riadiacej jednotky potrebám danej inštalácie. Základné technické parametre Napájanie 230 V/50 Hz Výkon bez zaťaženia 10 W Maximálny spínací výkon 1400 W Prevádzkové podmienky 0 °C-55 °C, vlhkosť 10-80 % bez kondenzácie Stupeň ochrany IP30 Riadiaci výstup podávača 3 A/230 VAC Výstup ovládania ventilátora 1 A/230 VAC s premenlivou reguláciou otáčok Riadiaci výstup čerpadla DH 1 A/230 VAC Riadiaci výstup plniaceho čerpadla TÚV 1 A/230 VAC Bezpečnostný termostat kotla Bimetalový 95 °C Bezpečnostný termostat podávača Bimetalový 90 °C Snímač teploty kotla KTY81 (0...+100 °C) Snímač teploty zásobníka TÚV KTY81 (0...+100 °C) Presnosť merania teploty 2 °C Rozlíšenie merania teploty 0,5 °C Počet časových období 4 Výhradný dovozca pre ČR a SR: MBTerm-krby s.r.o.

Parametre