Ako vybrať krb?

Čo je vhodné vedieť pred výberom krbovej vložky

Pred tým, než si vyberiete vhodnú krbovú vložku, je dobré sa zamyslieť nad niekoľkými otázkami. Ta hlavná je, k akému účelu chceme krb mať.

Pokiaľ bude krb slúžiť väčšinou ako estetický doplnok, je zbytočné použitie krbovej vložky vyššej triedy a zaťažovať sa detailmi, ako sekundárne spaľovanie, najvyššia účinnosť, dokonalá tesnosť ohniska, výkon a pod.

Pokiaľ ale kladieme na prvé miesto teplovzdušné vykurovanie a možno aj viacerých miestností, je lepšie zvoliť kvalitnú krbovú vložku a kvalitné krbové obloženie, u ktorých je zaručené, že aj po mnohých rokoch intenzívneho kúrenie budú bez problémov plniť svoju funkciu. V tomto prípade je vhodné brať aj ohľad na účinnosť krbovej vložky a dĺžku horenia na jedno priloženie, pretože tieto faktory budú mať pri intenzívnom kúrení veľký vplyv na ekonomiku vykurovania.

Pokiaľ bude krbová vložka vykurovať viac miestností, je opäť lepšie zvoliť krbovú vložku s vyšším výkonom. Často sa stáva, že poddimenzovaná krbová vložka napojená na teplovzdušné rozvody nestačí svojím výkonom vyhriať všetky požadované miestnosti. Majiteľ potom, v snahe vykúriť ich, prikladá viac, než je maximálna odporúčaná spotreba dreva a dochádza k prekurovaniu krbovej vložky s neblahými dôsledkami na životnosť krbovej vložky. Vo väčšine prípadov je umiestnenie krbového obloženia s krbovou vložkou dané dispozíciou komína a sopúcha - vyústenia dymovodu do komínového telesa. V prípade, že komín zasahuje do miestnosti, je často vhodnejšie umiestniť krbovú vložku vedľa komína, než pred ním, a asymetrickosť vyriešiť upraveným krbovým obložením. K vlastnému tvaru krbovej vložky je potrebné vedieť, že najlepšie horí krbová vložka so symetrickým ohniskom. Krbová vložka rohová, krbová vložka trojstranná a krbová vložka priehľadná sú náročnejšie na ťah komína, sklo sa viac zadymuje a ich vykurovací výkon je nižší. Vykurovací vzduch sa totiž ohrieva tam, kde nie je sklo a v prípade napríklad trojstrannej krbovej vložky zostáva k ohrevu len zadná strana a kobka.

Teplovodná krbová vložka spája požiadavky na estetiku a pohľad na plápolajúci oheň s požiadavkou na ekonomickú výhodnosť. Prepojením teplovodnej krbovej vložky s radiátormi získate lacný a účinný zdroj vykurovania.

Najdôležitejší činiteľ pri výbere krbovej vložky je komín. Pokiaľ bude krbová vložka napojená dymovodom na nevhodný komín, jej funkcia je veľmi obmedzená, dochádza k zadymovaniu skla, krbová vložka dymí, dechtuje a jej výkon nie je v súlade s výkonom, ktorý udáva výrobca. Na takto nainštalovanú krbovú vložku nie je možné uplatniť záruku. Pokiaľ je komín nevyhovujúci, je často vhodné uvažovať o stavbe iného komína, alebo o inštalácii kovového trojzložkového komínového systému. Teplovzdušný rozvod s krbovou mriežkou len do miestnosti s krbom alebo cez stenu do vedľajšej miestnosti, nepotrebuje krbový ventilátor. Samozrejme, krbový ventilátor možno použiť aj tomto prípade. Ak sú však teplovzdušné rozvody, realizované vodorovne do vzdialenosti dlhšej ako 1,5 až 2 metre, použité napr. štvorhranné potrubie, je krbový ventilátor vo väčšine prípadoch nutnosťou.

Je možné použiť tlačný ventilátor alebo sací krbový ventilátor. Vhodnosť použitia toho či onoho typu ventilátora je potrebné posúdiť individuálne, v závislosti na parametroch stavby. Krbový ventilátor je pri prevádzke samozrejme počuť, preto odporúčame mikroprocesorový regulátor otáčok, ktorý umožňuje znížiť otáčky i hlučnosť ventilátora na prijateľnú úroveň. Rozhodujúcim kritériom pre stavbu krbu je ekonomika a stavebné podmienky. Oheň sprevádzal človeka po celú dobu jeho existencie na Zemi. Chránil ho pred chladom, pred divokou zverou, človek sa naučil pripravovať na ohni rozličné pokrmy. Od počiatku sa okolo ohňa všetci schádzali a vytvárali úzke spoločenstvá. Aj z tohto dôvodu je výnimočný a človek sa bez neho proste nezaobíde. Dnešné krbové kachle preto nie sú žiadny moderný výmysel, ale prirodzené a logické pokračovanie tradície. Krb v posledných rokoch prestáva byť takzvaným nadštandardom alebo luxusom. Preniká stále viac do našich domácností ako druhý alternatívny zdroj tepla, alebo aspoň ako vhodný doplnok hál (napr. krby bez komína) a obývacích izieb, kde vytvára tú pravú atmosféru domova. Pri výrobe krbového obloženia je veľmi dôležitá voľba kameňa. Jednotlivé druhy sa od seba líšia nielen vzhľadom a fyzikálnymi vlastnosťami, ale aj použitím. Najčastejšie sa používajú rôzne druhy pieskovca, vápenca, mramoru a žuly (travertínu). Výber kameňa by sa mal v prvej rade podriadiť celkovému riešeniu interiéru, ktorého súčasťou krb bude. Materiály, ako sú žula a mramor, sú cenovo náročnejšie, ale ich farebná škála je širšia a často sa využívajú aj ako doplnky k pieskovcovým komponentom.

Ďalším dôležitým rozhodnutím pri stavbe krbu je, či bude s otvoreným ohniskom, alebo s krbovou vložkou. V súčasnej dobe v už toľko prospech otvoreného ohniska nehovorí ani priamy kontakt s ohňom.

Niektoré krbové vložky sú riešené tak, že ho tiež umožňujú, a to vrátane prozaického opekania špekačiek. Rozhodujúcim kritériom je však ekonomika a stavebné podmienky. Tu je nutné vziať do úvahy predovšetkým pragmatickú stránku. Porovnanie účinnosti, spotreby vzduchu a s tým súvisiacej spotreby dreva, nároky na ťah komínového prieduchu aj na prívod vzduchu z exteriéru jednoznačne hovoria v prospech krbovej vložky. Kým účinnosť otvoreného ohniska je 5 až 15 percent, u krbovej vložky je to 60 až 80 percent. Taktiež spotreba vzduchu pre otvorený krb je extrémna. Veľakrát v závislosti od veľkosti a typu krbu sa musí u tohto prevedenia riešiť aj prívod vzduchu do exteriéru. U krbovej vložky je prívod vzduchu pre horenie presne regulovateľný a jeho spotreba je desaťkrát nižšia. Spôsob prevedenia, a tým aj horenia, sa samozrejme premieta do spotreby dreva, ktorá je u krbovej vložky výrazne nižšia. Krbová vložka môže byť navyše riešená ako teplovzdušné vykurovanie celého domu, napríklad v kombinácii s iným typom vykurovania. Projektová dokumentácia krbu berie do úvahy všetky aspekty stavby a samozrejme požiadavky zákazníka. Jej výsledkom je aj presná cenová kalkulácia. Krbové obloženia je možné zakúpiť ako krbovú stavebnicu na mieru, ktorú si v podstate len sami zostavíte. O tom, či bude stavba v našich silách, však musí rozhodnúť každý sám.